Hotline đặt hàng: 0866 61 67 68
searchEmail: tbdien.sg@gmail.com
Chi tiết sản phẩm
  • Kẹp
  • Mã sản phẩm: KE-
  • Giá: Liên hệ
  • Thông Tin Chi Tiết
  • Bảng Giá

Sản phẩm liên quan

Mr.Dũng

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0777 657 007

Email: tbdien.sg@gmail.com

Mr.Sơn

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0356152587

Email: theson510@gmail.com

Ms.Tâm

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0938 548 068

Email: tbdien.sg@gmail.com

Mr.Khương

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0765156977

Email: khuonghtp1992@gmail.com

CÔNG TY TNHH UY MINH

ống nhựa xoắn

ống điện