Hotline đặt hàng: 0866 61 67 68
search Email: tbdien.sg@gmail.com
Bảng giá

Ống nhựa xoắn Santo

STT Tên Download Ngày cập nhật
1 Santo - Ký hiệu ELP Xem & Tải về 19.11.2019

Ống nhựa xoắn Ba An

STT Tên Download Ngày cập nhật
1 Ba An - Ký hiệu BFP Xem & Tải về 19.11.2019

Ống nhựa Bình Minh

STT Tên Download Ngày cập nhật
1 Ống PP-R Bình Minh Xem & Tải về 20.03.2023
2 Ống HDPE Bình Minh Xem & Tải về 20.03.2023
3 Ống uPVC Bình Minh Miền Bắc Xem & Tải về 20.03.2023
4 Ống uPVC Bình Minh Miền Nam Xem & Tải về 20.03.2023
5 Phụ kiện PP-R Bình Minh Xem & Tải về 20.03.2023
6 Phụ kiện uPVC Bình Minh Miền Bắc Xem & Tải về 20.03.2023
7 Phụ kiện uPVC Bình Minh Miền Nam Xem & Tải về 20.03.2023

Ms.Tâm

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 0938 548 068

Email: tbdien.sg@gmail.com

Ống nhựa xoắn Santo - Ba An

ống nhựa xoắn

ống nhựa xoắn HDPE