Hotline đặt hàng: 0866 61 67 68
searchEmail: tbdien.sg@gmail.com
Liên hệ

Tên

: CÔNG TY TNHH UY MINH

MST

: 0 3 1 2 5 4 4 5 7 3

Địa chỉ

: Số 32 Lô K3, Tổ 2, Kp.Phú Hội, Tp.Vĩnh Phú, Tx.Thuận An, T.Bình Dương

Điện thoại

: 0938 548 068

Mr.Dũng

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0777 657 007

Email: tbdien.sg@gmail.com

Mr.Sơn

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0356152587

Email: theson510@gmail.com

Ms.Tâm

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0938 548 068

Email: tbdien.sg@gmail.com

Mr.Khương

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0765156977

Email: khuonghtp1992@gmail.com

Ms. Quyên

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 036 729 6650

Email: dengshijuan92@gmail.com

CÔNG TY TNHH UY MINH

ống nhựa xoắn

ống điện