Hotline đặt hàng: 0938 548 068
searchEmail: tbdien.sg@gmail.com
Liên hệ

Tên

: CÔNG TY TNHH UY MINH

MST

: 0 3 1 2 5 4 4 5 7 3

Địa chỉ

: Số 32 Lô K3, Tổ 2, Kp.Phú Hội, Tp.Vĩnh Phú, Tx.Thuận An, T.Bình Dương

Điện thoại

: 0938 548 068

Kinh Doanh 01

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0777 657 007

Email: tbdien.sg@gmail.com

Kinh doanh 02

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0982966904

Email:

hỗ trợhỗ trợ

Điện thoại: 0938 548 068

Email: tbdien.sg@gmail.com

CÔNG TY TNHH UY MINH

ống nhựa xoắn

ống điện