Hotline đặt hàng: 0866 61 67 68
search Email: tbdien.sg@gmail.com
Chính Sách Vận Chuyển

Công ty TNHH Uy Minh xin gửi tới Quý Khách Hàng chính sách vận chuyển như sau:

- Miễn phí hoặc tính phí tùy thuộc vào khối lượng đặt hàng

- Giao hàng đến chân công trình và dự án trên Toàn Quốc (trừ trường hợp xe không thể vào). 

- Chất lượng hàng hóa: Hàng mới 100% được quy định theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất .

- Công ty TNHH Uy Minh có trách nhiệm giao đầy đủ Hoá đơn tài chính (VAT) theo quy định và Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm cho Quý Khách.

- Quý Khách có trách nhiệm bốc hàng xuống xe, kiểm tra quy cách, chất lượng hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng không đúng yêu cầu,.. phải lập biên bản xác nhận giữa hai bên.

- Địa điểm và thời gian giao hàng: Theo thỏa thuận giữa hai bên.

Tin liên quan

Mr.Dũng

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 0777 657 007

Email: tbdien.sg@gmail.com

Mr.Sơn

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 0356152587

Email: theson510@gmail.com

Ms.Tâm

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 0938 548 068

Email: tbdien.sg@gmail.com

Mr.Khương

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 0765156977

Email: khuonghtp1992@gmail.com

Ms. Quyên

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 036 729 6650

Email: dengshijuan92@gmail.com

CÔNG TY TNHH UY MINH

ống nhựa xoắn

ống điện