Hotline đặt hàng: 0866 61 67 68
search Email: tbdien.sg@gmail.com
Công tắc - ổ cắm

  Mr.Dũng

  hỗ trợ hỗ trợ

  Điện thoại: 0777 657 007

  Email: tbdien.sg@gmail.com

  Mr.Sơn

  hỗ trợ hỗ trợ

  Điện thoại: 0356152587

  Email: theson510@gmail.com

  Ms.Tâm

  hỗ trợ hỗ trợ

  Điện thoại: 0938 548 068

  Email: tbdien.sg@gmail.com

  Mr.Khương

  hỗ trợ hỗ trợ

  Điện thoại: 0765156977

  Email: khuonghtp1992@gmail.com

  Ms. Quyên

  hỗ trợ hỗ trợ

  Điện thoại: 036 729 6650

  Email: dengshijuan92@gmail.com

  CÔNG TY TNHH UY MINH

  ống nhựa xoắn

  ống điện